Boomverzorging

Bomen zijn de accentpunten in de tuin en dragen in de meeste gevallen een verhaal met zich mee.
Ze zijn onze groene longen en verdienen de juiste verzorging.
In sommige gevallen is de boom echter zo verziekt, dat hij een dreigend gevaar vormt voor zijn onmiddellijke omgeving en dat een drastische ingreep nodig is.

U kan bij ons terecht voor:De opdracht wordt pas aanvaard na controle ter plaatse. De klant is verantwoordelijke voor de kapvergunning.